Kateri so ključni pogoji sponzorskega dogovora / pogodbe?

Blog, Management

1. Ekskluzivnost

Sponzor običajno pričakuje, da bo pridobil ekskluzivnost, kar bi bilo potrebno omejiti na vsaj dva načina.

  • Kategorija izdelkov oz. storitev – ekskluzivnost bi morala biti dodeljena samo v določeni kategoriji izdelkov ali glede na določen industrijski sektor. O tem se je treba skrbno pogajati in opredeliti.
  • Teritorialna ekskluzivnost – ekskluzivnost se lahko podeli le na določenem ozemlju (npr. v Sloveniji, regiji, kontinentu), ki pa mora biti natančno določeno, čeprav vse več sponzorjev želi širše oz. svetovne pravice. Če je želja sponzorja svetovna ekskluzivnost, je to treba ustrezno ovrednotiti, terminsko opredeliti ter natančno določiti kategorijo izdelkov oz. storitev, za katero dogovor velja.

2. Trženjske pravice, ki jih športnik odstopi sponzorju

Upoštevati je treba tudi naravo in obseg dodeljenih pravic, ki običajno vključujejo (s strani sponzorja):

  • uporabo imena – koristi in podobe športnika v povezavi s promocijo in prodajo izdelkov/storitev sponzorja (v primeru ambasadorstva/osebnega sponzorstva) ali na splošno (v primeru sponzorstva);
  • pravico sponzorja, da je imenovan za osebnega sponzorja športnika;
  • nastop oz. udeležbo športnika na prireditvah, ki jih prireja sponzor, pri čemer je potrebno natančno določiti čas, frekvenco in naravo nastopa oz. udeležbe. To lahko vključuje tudi udeležbo na večjih sponzorskih dogodkih ali predstavitvah izdelkov/storitev;
  • udeležbo športnika v namenskih komunikacijskih oz. oglaševalskih kampanjah (zlasti v zvezi s posebnimi izdelki oz. storitvami);
  • pravico do ustvarjanja namenskih spletnih strani na sponzorjevem spletnem mestu, ki se nanašajo na sponzorski oz. ambasadorski odnos (sponzorji želijo običajno ustvariti zgodbe, ki bodo razlagale pomen odnosa s športnikom in pomembnost športnika za njegovo občinstvo) in
  • primere, ko mora športnik obvezno nositi brendirana oblačila ali nastopati oz. uporabljati izdelke/storitve sponzorja, o čemer običajno tečejo zelo trda pogajanja.

3. Skrb za ugled športnika

Sponzor si bo vedno prizadeval za odstop od pogodbe, če se zgodi kaj, kar bi lahko škodilo njegovemu ugledu zaradi povezanosti s športnikom. Primerov tega je veliko: običajno se t. i. določbe o »nespoštovanju« sprožijo v primerih nezakonitega ali domnevno nezakonitega ravnanja, najpogosteje zlorabe nedovoljenih substanc (doping), alkohola ali drog, občasno pa lahko vključujejo tudi finančne nepravilnosti ali drugo nezakonito ravnanje.

Tovrstne klavzule so običajna praksa, vendar je potrebno paziti, da ne bodo preveč rigorozno zapisane in da lahko sponzorju dovolijo odstop od pogodbe samo v primeru dejanske, dokazane škode neposredno povezane z dejanji ali ravnanjem športnika.

Najbolje je, da so te obveznosti obojestranske oz. recipročne in tako veljajo na podoben način v primerih, ko bi lahko sponzorjeve dejavnosti znatno škodile ugledu športnika.

4. Športnikova odgovornost

Športnik si mora tako na splošno kot tudi v specifičnih primerih osebnega sponzorstva, vezanega na posamezen izdelek oz. storitve, zagotoviti, da od sponzorja prejme zadovoljivo odškodnino v primeru kakršnihkoli nepravilnosti oz. nevarnosti izdelkov in storitev sponzorjev, ki jih promovira in sam ne ve, da so škodljivi ali nevarni oz. gre za zavajajoča sporočila o njih.

5. Nadzor nad pravicami, ki jih športnik odstopi sponzorju

Športnik si mora zagotoviti jasen postopek odobritve uporabe njegovih podob, osebnih blagovnih znamk in podobnih zadev (fotografije, video posnetki, marketinški material). To je ključno, da lahko športniki ohranijo nadzor nad vsemi načini uporabe njihove podobe. To je še posebej pomembno pri videoposnetkih in slikah (tudi če gre za viralno oglaševanje, objave v družabnih medijih, kje drugje na spletu; torej povsod).

6. Celovita sponzorska strategija športnika – kakovost odnosa pred številčnostjo

In končno, športnik (in njegovi svetovalci) bi že od samega začetka moral imeti jasno strategijo oz. sliko glede nabora sponzorjev in blagovnih znamk, s katerimi se želi povezovati. Kako te različne znamke delujejo skupaj? Kakšna sporočila bi nabor sponzorskih blagovnih znank poslal širši javnosti o športnikovih interesih in vrednotah? In nenazadnje, ali lahko športnik nameni dovolj časa in dobre energije, da izpolni obveznosti, ki jih zahteva sponzor?

Pridite k nam na kavo, da se pogovorimo in pripravimo vaš zmagoviti plan!

Ponosni smo na uspešne zgodbe naših partnerjev

Petrol

Petrol Ticket je uveljavljen posrednik vstopnic za prireditve in dogodke. Agencija GIG soustvarja uspešno zgodbo Petrol Ticket s pripravo ticketinga in zasnovo digital in social kampanj.

Primož Roglič

Primož je del svetovnega elitnega vrha, s svojimi uspehi pa premika meje dosedanjih slovenskih dosežkov v kolesarstvu. Agencija GIG je zgodbo enega izmed največjih slovenskih športnih imen podprla na področju zasnove sponzorskega koncepta.

CEDEVITA OLIMPIJA

Košarkarski klub Cedevita Olimpija je začel novo zgodbo o ljubljanski košarki, del zgodbe pa je tudi Agencija GIG, ki zgodbo soustvarja na digital, web in VIP hospitality področjih ter na področju sponzorstev.